magazín

Důležité podzimní rytí! Vše, co je třeba vědět, aby bylo opravdu užitečné

PR články

Po sklizni je dobré záhony zrýt. Do zpracované půdy dešťová voda a později vláha z tajícího sněhu vsákne do větší hloubky. V případě, že si tuto práci odložíte až na jaře, většina vláhy se odpaří nebo odteče bez užitku.

Kvalita rytí závisí na tloušťce ukrojeného ornice neboli vrchní vrstvy půdy, v níž se nachází nejvíce humusu a živin. Obrací se většinou do hloubky 20 až 25 cm, tedy na celou výšku rýče. Při práci nespěchejte, myslete na to, že čím tenčí kus ornice odkrojíte, tím kvalitnější půdu obrobit.

Během zimy nechte záhony v takzvaných hrubých brázdách, velké hroudy nerozbíjejte. Samy se působením mrazu rozpadnou, čímž vznikne kyprá drobtovitá struktura. Na jaře už pak záhony jen prokypřete, abyste přerušili kapilaritu, čímž s nastupujícími teplejšími dny snížíte vypařování zimní vláhy.

Znáte 3 základní způsoby rytí?

Obyčejné: půda se zvedne, obrátí a opět uloží na původní místo, přičemž větší hroudy se rozmělní. Je vhodné pro čištění záhonů od posklizňových zbytků, na hubení vzrostlých plevelů či na zapracování malého množství průmyslových a organických hnojiv. Praktické je využít ho v záhonech s nepravidelným tvarem.
Jednoduché: půda se důkladně a rovnoměrně prokypří do hloubky jedné výšky rýče. Postupujte tak, že si nejprve vytyčíte záhon, který chcete zrýt, a následně vykopete rýhu do hloubky jedné výšky rýče o šířce asi 30 cm. Půdu z první rýhy ukládejte před sebe a půdu z následující do předchozí rýhy. Tento způsob je vhodný pro všechny druhy zeleniny, využívá se na záhony s pravidelným tvarem a na zapracování většího množství organických a vápenatých hnojiv.
Dvouvrstvé: půda se kypří a obrací do hloubky dvou výšek rýče. Postup je téměř stejný jako při jednoduchém rytí. Po vykopání brázdy však půdu na dně prehrabte vidlemi, aby se rozmrvila, odstraňte všechny kamínky, až potom brázdu znovu přihrňte půdou. Tento způsob se používá při velmi ulehlé půdě nebo při založení nového záhonu. Ocení ho zejména kořenová zelenina, ovocné a okrasné keře.

K podzimu patří rytí. Hloubkové překopání půdy a zapracování organických hnojiv
Kdy je správný čas?

Pokud je půda velmi mokrá nebo příliš suchá, práci raději odložte. Mokrá půda totiž drží pohromadě, lepí se na nářadí a při nadzvednutí a převrácení se nerozpadá. Naopak, do vysušené rýč zapíchnete velmi těžko. Třeba přitom vyvinout pořádnou sílu, což nestojí za námahu. Navíc i v tomto případě hroudy pevně drží a nerozdrobí se. Pokud byste je mechanicky rozbíjely, narušily byste půdní strukturu, následkem čehož je zhutňování půdy.

Nejvhodnější období na obdělávání půdy je tehdy, když je mírně vlhká. Tehdy se po obrácení rýčem sama rozpadne na menší části. Práci si tedy načasujte tak, aby to nebylo těsně po dešti.

aktualityaktuality
PR články

Mohlo by Vás zajímat

Redakční výběr